bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6

Hôm nay 269

Hôm qua 209

Tháng trước 7764

Tổng 246185

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

26-03-2020 04:51:27 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh Covid - 19. Xem thêm

Công văn giải trình chứng khoán TJC bị cảnh báo và phương án khắc phục

Công văn giải trình chứng khoán TJC bị cảnh báo và phương án khắc phục

20-03-2020 03:46:44 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin giải trình nguyên nhân chứng khoán TJC bị cảnh báo và phương án khắc phục. Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

28-02-2020 11:18:51 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem thêm

Bán thành công tàu Transco Star, trọng tải 6.607 tấn

Bán thành công tàu Transco Star, trọng tải 6.607 tấn

20-12-2019 04:45:23 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại đã bán thành công tàu Transco Star trọng tải 6.607 tấn. Xem thêm

 QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TÀU TRANSCO STAR (LẦN 2)

QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TÀU TRANSCO STAR (LẦN 2)

18-12-2019 06:47:47 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

 QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TÀU TRANSCO STAR (LẦN 2) Xem thêm

HỒ SƠ CHÀO MUA TÀU TRANSCO STAR

HỒ SƠ CHÀO MUA TÀU TRANSCO STAR

18-11-2019 12:38:39 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

HỒ SƠ CHÀO MUA TÀU TRANSCO STAR Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TÀU TRANSCO STAR

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TÀU TRANSCO STAR

18-11-2019 09:59:59 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TÀU TRANSCO STAR Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

04-11-2019 04:22:36 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thông báo đấu giá tàu Transco Star  Xem thêm

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tàu Transco Star

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tàu Transco Star

16-10-2019 03:48:30 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tàu Transco Star Xem thêm

Công bố thông tin về việc Công ty thực hiện Quyết định của Toà án hàng hải Ninh Ba (Trung Quốc)

Công bố thông tin về việc Công ty thực hiện Quyết định của Toà án hàng hải Ninh Ba (Trung Quốc)

27-09-2019 04:50:07 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại công bố thông tin  về việc thực hiện Quyết định của Toà án hàng hải Ninh Ba (Trung Quốc)  yêu cầu bồi thường trong vụ kiện tàu Transco Star Xem thêm