bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16

Hôm nay 488

Hôm qua 783

Tháng trước 23118

Tổng 234007

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Phụ lục III - bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS

Phụ lục III - bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS

29-04-2021 03:51:09 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

28-04-2021 10:20:29 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 Xem thêm

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

28-04-2021 10:17:13 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo)

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo)

20-04-2021 10:29:27 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo) Xem thêm

Quy chế quản trị năm 2021 của Transco (bản dự thảo)

Quy chế quản trị năm 2021 của Transco (bản dự thảo)

20-04-2021 10:27:35 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Quy chế quản trị năm 2021 của Transco (bản dự thảo) Xem thêm

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021(bản dự thảo)

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021(bản dự thảo)

20-04-2021 10:26:03 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021(bản dự thảo) Xem thêm

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021(bản dự thảo)

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021(bản dự thảo)

20-04-2021 10:24:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021(bản dự thảo) Xem thêm

Nội dung chương trình đại hội, thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung chương trình đại hội, thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05-04-2021 04:35:52 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung chương trình đại hội, thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem thêm

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

29-03-2021 10:24:37 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

  Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 Xem thêm

Công ty CP Transimex - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TJC

Công ty CP Transimex - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TJC

08-03-2021 09:54:39 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty CP Transimex - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TJC Xem thêm