bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5

Hôm nay 110

Hôm qua 150

Tháng trước 3568

Tổng 77203

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

thông báo thay đổi nội dung kế hoạch năm 2017 trong tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

19-04-2017 09:46:35 | Lượt xem: 394 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo thay đổi nội dung kế hoạch năm 2017 trong tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết/images/Upload/files/Thong bao0001.pdf