bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 15

Hôm nay 409

Hôm qua 627

Tháng trước 19630

Tổng 37293

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO thông báo đấu giá tàu Transco Star (Số IMO: 9164172) như sau:

- Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (Transco)

- Giá khởi điểm: 24.000.000.000đ (Hai mươi tư tỷ đồng), nếu là người mua trong nước (chưa bao gồm thuế GTGT). Hoặc 1.030.000 USD (Một triệu không trăm ba mươi nghìn đô la Mỹ), nếu là người mua nước ngoài. Chưa bao gồm tiền nhiên liệu, dầu nhờn chưa sử dụng trên tàu.

- Bước giá: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.400.000.000đ / 1 hồ sơ. (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ /bộ

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá của Công ty.

- Thời gian tham khảo mua, nộp hồ sơ và phiếu trả giá từ ngày 28/10/2019 đến 11 giờ 00 ngày 09/11/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO.

- Thời gian nộp tiền đặt cọc từ ngày 07/11/2019 đến 16 giờ 00 ngày 11/11/2019.

- Phương thức đấu giá: trả giá lên. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp.

- Thời gian địa điểm đấu giá: từ 09 giờ 00 ngày 12/11/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO.

Chi tiết thông báo