bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 17

Hôm nay 169

Hôm qua 370

Tháng trước 13694

Tổng 26062

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

 

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

 

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát. Click file.

 

Mẫu đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lí lịch ứng viên trong file đính kèm.

 

1. Đơn ứng cử. Click here.

 

2. Đơn đề cử. Click here.

 

3. Sơ yếu lí lịch. Click here.