bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 17

Hôm nay 388

Hôm qua 457

Tháng trước 457

Tổng 845

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thư mời họp

Giấy uỷ quyền.

Báo cáo HĐQT

Báo cáo Ban kiểm soát

BCTC 2022 tóm tắt.

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2023 -2028.

Quy chế làm việc Đại hội.

Tờ trình