Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11

Hôm nay 151

Hôm qua 411

Tháng trước 15963

Tổng 34545

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

19-03-2024 12:55:49 | Lượt xem: 210 | BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo Ban kiểm soát.

BCTC 2023

Báo cáo HĐQT