bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13

Hôm nay 402

Hôm qua 457

Tháng trước 457

Tổng 859

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

20-09-2023 10:05:51 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

18-09-2023 04:05:47 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty. Xem thêm

Báo cáo kiểm toán bán niên 2023

Báo cáo kiểm toán bán niên 2023

14-08-2023 04:55:37 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo kiểm toán bán niên 2023 Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

01-08-2023 11:04:25 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty: Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xem thêm

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2023

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2023

01-08-2023 11:01:30 | BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2023. Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II/2023

Báo cáo tài chính quý II/2023

19-07-2023 02:52:13 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý II/2023. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

01-07-2023 04:08:41 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố về việc thay đổi nhân sự: Ông Trần Trọng Tâm không còn là Phó Giám đốc Công ty  Xem thêm

Báo cáo kiểm toán năm 2022

Báo cáo kiểm toán năm 2022

06-06-2023 08:25:52 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố báo cáo kiểm toán năm 2022. Xem thêm