bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13

Hôm nay 546

Hôm qua 665

Tháng trước 21040

Tổng 41072

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08-11-2022 02:26:18 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III/2022

Báo cáo tài chính quý III/2022

20-10-2022 10:14:45 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý III/2022. Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05-10-2022 09:38:16 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Chi tiết Xem thêm

Báo cáo kiểm toán bán niên 2022

Báo cáo kiểm toán bán niên 2022

15-08-2022 04:56:33 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty CP Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo kiểm toán bán niên 2022 Xem thêm

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2022

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2022

01-08-2022 10:06:32 | BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2022. Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II/2022

Báo cáo tài chính quý II/2022

19-07-2022 04:25:01 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý II/2022 Xem thêm

Transco ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

Transco ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

29-06-2022 09:33:23 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

20-06-2022 03:30:10 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm