bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16

Hôm nay 520

Hôm qua 665

Tháng trước 21040

Tổng 41046

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08-11-2022 02:26:18 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05-10-2022 09:38:16 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Chi tiết Xem thêm

Transco ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

Transco ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

29-06-2022 09:33:23 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

20-06-2022 03:30:10 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

05-05-2022 11:12:47 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

28-04-2022 08:41:37 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021. Xem thêm

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

20-04-2022 04:58:25 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Xem thêm

Thay đổi nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay đổi nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08-04-2022 04:29:40 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại thay đổi nội dung tờ trình và Báo cáo HĐQT trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem thêm