bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10

Hôm nay 427

Hôm qua 627

Tháng trước 19630

Tổng 37311

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

23-11-2023 02:31:33 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Xem thêm

Baó cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty

Baó cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty

06-11-2023 10:04:27 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phàn Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty: Công ty cổ phần Transimex (người có liên quan của ông Lê Phúc Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty) chính thức sở hữu 54,04% vốn điều lệ Công ty. Xem thêm

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

01-11-2023 10:03:03 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

25-10-2023 11:00:59 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

20-09-2023 10:05:51 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

18-09-2023 04:05:47 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

01-08-2023 11:04:25 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty: Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

01-07-2023 04:08:41 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố về việc thay đổi nhân sự: Ông Trần Trọng Tâm không còn là Phó Giám đốc Công ty  Xem thêm