bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Trang chủ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 27

Hôm nay 233

Hôm qua 712

Tháng trước 2810

Tổng 3043

Trang chủ »Trang chủ

Transco được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

24-06-2022 10:44:24 | Lượt xem: 166 | Trang chủ

 

Ban Tổ chức IR Awards 2022 đã vinh danh CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.

Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2022; được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, tương ứng với giai đoạn từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Chương trình thực hiện khảo sát đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021 và ghi nhận có 385 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.

Kết quả khảo sát được công bố ngày 20/06/2022 tại website của Chương trìnhHiệp hội VAFEFiLi và Vietstock.

§  Báo cáo khảo sát: https://bit.ly/3O8wxAG

§  Bài viết công bố: https://bit.ly/3OpNXsy

§  Tìm hiểu thêm về các Doanh nghiệp: https://bit.ly/3y6uTKC

Trong thời gian tới, Chương trình IR Awards 2022 tiếp tục triển khai các hoạt động bình chọn và đánh giá về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (hoạt động IR) để vinh danh TOP 3 IR AWARDS 2022.

CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS

IR Awards (2011 – 2022) là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức Lễ Vinh danh Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất.