bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Trang chủ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 18

Hôm nay 545

Hôm qua 665

Tháng trước 21040

Tổng 41071

Trang chủ »Trang chủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

06-10-2022 11:43:02 | Lượt xem: 146 | Trang chủ

THÔNG BÁO

Về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Duy Hiệp; từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM TVHĐQT & BKS. Chi tiết.

ĐƠN TỪ NHIỆM TVHĐQT & BKS. Chi tiết

FORM ỨNG CỬ TVHĐQT. Chi tiết

FORM ĐỀ CỬ TVHĐQT. Chi tiết

FORM ỨNG CỬ TVBKS. Chi tiết

FORM ĐỂ CỬ TVBKS. Chi tiết

FORM SƠ YẾU LÍ LỊCH. Chi tiết