Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Trang chủ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16

Hôm nay 162

Hôm qua 411

Tháng trước 15963

Tổng 34556

Trang chủ »Trang chủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

06-10-2022 11:43:02 | Lượt xem: 312 | Trang chủ

THÔNG BÁO

Về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Duy Hiệp; từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM TVHĐQT & BKS. Chi tiết.

ĐƠN TỪ NHIỆM TVHĐQT & BKS. Chi tiết

FORM ỨNG CỬ TVHĐQT. Chi tiết

FORM ĐỀ CỬ TVHĐQT. Chi tiết

FORM ỨNG CỬ TVBKS. Chi tiết

FORM ĐỂ CỬ TVBKS. Chi tiết

FORM SƠ YẾU LÍ LỊCH. Chi tiết