bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3

Hôm nay 13

Hôm qua 267

Tháng trước 1358

Tổng 1371

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (MCK:TJC) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 1/2 ngày, từ 08h00, thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00, thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại - Phòng Nhân chính.

Đ/c: Phòng 427-430, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Điện thoại: 0225-3821260, Fax: 0225-3822155

Email: transco@transco.com.vn

Người liên hệ: Ông Hoàng Xuân Tín. ĐTDĐ: 0913 245892

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

THƯ MỜI + GIẤY ỦY QUYỀNTHƯ MỜI + GIẤY ỦY QUYỀN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

SƠ YẾU LÍ LỊCH DÀNH CHO CÁC ỨNG VIÊN HĐQT

SƠ YẾU LÍ LỊCH DÀNH CHO CÁC ỨNG VIÊN BKS

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỒNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT 2017 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2023.