bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 14

Hôm nay 37

Hôm qua 789

Tháng trước 22413

Tổng 264226

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Duy Vân và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của  ông Phan Duy Vân và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào  thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Click file.

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Duy Vân. Click file 

Mẫu đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lí lịch ứng viên trong file đính kèm.

1. Đơn ứng cử

2. Đơn đề cử

3. Sơ yếu lí lịch