Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12

Hôm nay 201

Hôm qua 962

Tháng trước 2657

Tổng 2858

Trang chủ »Về chúng tôi»Liên kết website

Liên kểt website

I - CÁC CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
    1.Registry of Shipping
    2.
Marshall Islands Registry
    3.
Liberian International Shipping and Corporate Registration Office (LISCR)
    4.
Cyprus Flag
    5.
Belize Registry
    6.
Bahamas Maritime Authority
II - CÁC CƠ QUAN PHÂN CẤP TÀU BIỂN
    1.Germany: Germanischer Lloyd
    2.
France: Bureau Veritas
    3.
China Classification Society
    4.
Bureau Veritas Quality International - BVQI
    5.
Norway: Det Norske Veritas
    6.
International Association of Classification Societies
    7.
International Register of Shipping
    8.
aly: Registro Italiano Navale
    9.
Japan: Nippon Kaiji Kyokai
    10.
Korean Register of Shipping
    11.
Poland: PRS
    12.
Russian Maritime Register of Shipping
    13.
Italy: Registro Italiano Navale
    14.
UK: Lloyd's Register of Shipping
    15.
USA: American Bureau of Shipping
III - BẢO HIỂM HÀNG HẢI
    1.International Association of Producers of Insurance and Reinsurance (BIPAR)
    2.
France P&I
    3.
Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig)
    4.
Assuranceforeningen Gard (Gjensidig) (Norway)
    5.
American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc.
    6.
American Institute of Marine Underwriters
    7.
International Group of P&I Clubs
    8.
International Union of Marine Insurance
    9.
London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited (UK)
    10.
Marine Insurance Megasite
    11.
North of England P. & I. Association (UK)
    12.
Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association Limited
    13.
Steamship Mutual Underwriting Association Limited (UK)
    14.
United Kingdom Mutual Steam-Ship Assurance Association Limited
IV - CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HẢI
    1.Tổ chức hàng hải quốc tế
    2.
Tổ chức công hội hàng hải Baltic và quốc tế BIMCO
    3.
International Transport Workers' Federation
    4.
Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents (FONASBA)
    5.
International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF
    6.
International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA)
    7.
International Association of Maritime Universities (IAMU)
    8.
International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)
    9.
Japanese Marine Equipment Association (JSMEA)
    10.
Japanese Shipowners’ Association
    11.
Shipbuilders' Association of Japan
    12.
International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO
    13.
International Association of Maritime Economists (IAME)
V - THANH TRA CẢNG BIỂN
    1.Indian Ocean Memorandum of Understanding
    2.
Black Sea Memorandum of Understanding on Port State Control
    3.
Mediterranean Memorandum of Understanding
    4.
Paris Memorandum Secretariat
    5.
Tokyo MOU
    6.
US Coast Guard Port State Information Exchange

VI - THÔNG TIN TẠP CHÍ HÀNG HẢI
    1.BunkerNews
    2.
Bunker World
    3.
African Shipping Review
    4.
Japan Shipping Exchange, Inc (The)
    5.
Tradewinds
    6.
Tulane Maritime Law Journal
    7.
Lloyds Register Fairplay: World Shipping Directory
    8.
Cargoweb (Netherlands)
    9.
Containerisation International
    10.
Hazardous Cargo Bulletin
    11.
Hellenic Shipping News
    12.
Lloyd's Register - Fairplay Ltd
    13.
Maritime Advocate.com (The)
    14.
Maritime IT & Electronics
    15.
Maritime Market (Russian/English)
    16.
MaritimeToday.Com
    17.
Ship Management International
    18.
Shipping International
    19.
Singapore Shipping Times