bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 16

Hôm nay 520

Hôm qua 665

Tháng trước 21040

Tổng 41046

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 

Giấy mời họp Đại hội  đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết

Chương trình hop Đại hội  đồng cổ đông bất thường năm 2022, Chi tiết

Quy chế làm việc Đại hội  đồng cổ đông bất thường năm 2022, Chi tiết

Quy chế bầu cử Đại hội  đồng cổ đông bất thường năm 2022, Chi tiết

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội  đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết

Đơn đề cử ứng viên HĐQT. Chi tiết

Đơn đề cử ứng viên BKS. Chi tiết

Tờ trình. Chi tiết

Báo cáo của HĐQT 9 tháng đầu năm 2022. Chi tiết

Báo cáo của BKS 9 tháng đầu năm 2022. Chi tiết