bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13

Hôm nay 394

Hôm qua 457

Tháng trước 457

Tổng 851

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

06-03-2023 11:23:10 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

29-12-2022 03:59:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo về việc bổ nhiệm thêm 02 Phó Giám đốc Công ty Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

30-11-2022 04:54:29 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố thông báo thay đổi nhân sự Công ty Xem thêm

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

30-11-2022 04:52:28 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Xem thêm

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08-11-2022 02:26:18 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05-10-2022 09:38:16 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Chi tiết Xem thêm

Transco ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

Transco ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

29-06-2022 09:33:23 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

20-06-2022 03:30:10 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

05-05-2022 11:12:47 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

28-04-2022 08:41:37 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021. Xem thêm