bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11

Hôm nay 405

Hôm qua 457

Tháng trước 457

Tổng 862

Trang chủ »Quan hệ cổ đông»CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

20-04-2022 04:58:25 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Xem thêm

Thay đổi nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay đổi nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08-04-2022 04:29:40 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại thay đổi nội dung tờ trình và Báo cáo HĐQT trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem thêm

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29-03-2022 09:33:23 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28-02-2022 09:54:36 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Xem thêm

Thay đổi GCN đăng ký kinh doanh

Thay đổi GCN đăng ký kinh doanh

24-06-2021 09:02:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần DỊch vụ vận tải và Thương mại thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9 Xem thêm

Ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

21-06-2021 08:45:50 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại đã ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 Xem thêm

Phụ lục III - bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS

Phụ lục III - bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS

29-04-2021 03:51:09 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

28-04-2021 10:20:29 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 Xem thêm

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

28-04-2021 10:17:13 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo)

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo)

20-04-2021 10:29:27 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo) Xem thêm