Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9

Hôm nay 138

Hôm qua 411

Tháng trước 15963

Tổng 34532

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021(bản dự thảo)

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021(bản dự thảo)

20-04-2021 10:26:03 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021(bản dự thảo) Xem thêm

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021(bản dự thảo)

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021(bản dự thảo)

20-04-2021 10:24:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021(bản dự thảo) Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1/2021

Báo cáo tài chính quý 1/2021

19-04-2021 04:23:27 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý 1/2021. Xem thêm

Nội dung chương trình đại hội, thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung chương trình đại hội, thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05-04-2021 04:35:52 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung chương trình đại hội, thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem thêm

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

29-03-2021 10:24:37 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

  Thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đan Hải Long và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

23-03-2021 03:07:44 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty CP Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố báo cáo thường niên năm 2020 Xem thêm

Công ty CP Transimex - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TJC

Công ty CP Transimex - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TJC

08-03-2021 09:54:39 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty CP Transimex - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TJC Xem thêm

Công ty CP Transimex - thông báo giao dịch cổ phiếu TJC

Công ty CP Transimex - thông báo giao dịch cổ phiếu TJC

08-03-2021 09:39:33 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty CP Transimex - thông báo giao dịch cổ phiếu TJC Xem thêm