Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Thống kê truy cập

Trực tuyến 60

Hôm nay 293

Hôm qua 962

Tháng trước 2657

Tổng 2950

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty Transco năm 2021

Điều lệ Công ty Transco năm 2021

14-05-2021 03:40:12 | ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 Xem thêm

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021

14-05-2021 11:20:28 | QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Transco năm 2021 Xem thêm

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021

14-05-2021 11:14:41 | QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế hoạt động của HĐQT Transco năm 2021 Xem thêm

Phụ lục III - bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS

Phụ lục III - bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS

29-04-2021 03:51:09 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023

28-04-2021 10:20:29 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 Xem thêm

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

28-04-2021 10:17:13 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo)

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo)

20-04-2021 10:29:27 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Điều lệ Công ty Transco năm 2021 (bản dự thảo) Xem thêm

Quy chế quản trị năm 2021 của Transco (bản dự thảo)

Quy chế quản trị năm 2021 của Transco (bản dự thảo)

20-04-2021 10:27:35 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Quy chế quản trị năm 2021 của Transco (bản dự thảo) Xem thêm