bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 15

Hôm nay 378

Hôm qua 457

Tháng trước 457

Tổng 835

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

06-03-2023 11:23:10 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem thêm

Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

30-01-2023 04:38:03 | BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV/2022

Báo cáo tài chính quý IV/2022

17-01-2023 03:38:15 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

29-12-2022 03:59:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo về việc bổ nhiệm thêm 02 Phó Giám đốc Công ty Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

30-11-2022 04:54:29 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố thông báo thay đổi nhân sự Công ty Xem thêm

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

30-11-2022 04:52:28 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Xem thêm

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08-11-2022 02:26:18 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III/2022

Báo cáo tài chính quý III/2022

20-10-2022 10:14:45 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý III/2022. Xem thêm