Ban lãnh đạo TMS

  Ban lãnh đạo TMS

 • Ban lãnh đạo TMS
 • Cán bộ công nhân viên Transco

  Cán bộ công nhân viên Transco

 • Cán bộ công nhân viên Transco
 • Toà nhà Transco

  Toà nhà Transco

 • Toà nhà Transco
 • Khai trương Transco Building

  Khai trương Transco Building

 • Khai trương Transco Building
 • Giám đốc Công ty

  Giám đốc Công ty

 • Giám đốc Công ty

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13

Hôm nay 202

Hôm qua 962

Tháng trước 2657

Tổng 2859

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04-04-2023 10:12:22 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

14-03-2023 09:00:56 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố thông tin thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty. Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

06-03-2023 11:23:10 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem thêm

Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

30-01-2023 04:38:03 | BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV/2022

Báo cáo tài chính quý IV/2022

17-01-2023 03:38:15 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

29-12-2022 03:59:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thông báo về việc bổ nhiệm thêm 02 Phó Giám đốc Công ty Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

30-11-2022 04:54:29 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố thông báo thay đổi nhân sự Công ty Xem thêm

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

30-11-2022 04:52:28 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Xem thêm