bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13

Hôm nay 374

Hôm qua 457

Tháng trước 457

Tổng 831

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán

Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán

26-05-2023 04:51:06 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

10-05-2023 09:03:48 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022 Xem thêm

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

26-04-2023 10:37:21 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I/2023

Báo cáo tài chính quý I/2023

20-04-2023 03:04:42 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Xem thêm

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên thành viên HĐQT, ban KS nhiệm kỳ 2023 -2028

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên thành viên HĐQT, ban KS nhiệm kỳ 2023 -2028

14-04-2023 04:53:09 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên thành viên HĐQT, ban KS nhiệm kỳ 2023 -2028 Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

05-04-2023 11:17:38 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo thường niên năm 2022 Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04-04-2023 10:12:22 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

14-03-2023 09:00:56 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố thông tin thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty. Xem thêm