bn14

    bn14

  • bn14
  • sl4

    sl4

  • sl4

Thống kê truy cập

Trực tuyến 18

Hôm nay 529

Hôm qua 665

Tháng trước 21040

Tổng 41055

Trang chủ »Quan hệ cổ đông

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

05-05-2022 11:12:47 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

28-04-2022 08:41:37 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021. Xem thêm

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

20-04-2022 04:58:25 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I/2022

Báo cáo tài chính quý I/2022

18-04-2022 02:52:24 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo tài chính quý I/2022. Xem thêm

Thay đổi nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay đổi nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08-04-2022 04:29:40 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại thay đổi nội dung tờ trình và Báo cáo HĐQT trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Xem thêm

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29-03-2022 09:33:23 | CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm

Baó cáo thường niên năm 2021

Baó cáo thường niên năm 2021

28-03-2022 04:35:24 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Xem thêm

Báo cáo kiểm toán năm 2021

Báo cáo kiểm toán năm 2021

15-03-2022 02:54:38 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại xin công bố báo cáo kiểm toán năm 2021 Xem thêm